IHI

IHI CorporationThis content needs Adobe Flash Player. Get ADOBE® FLASH® PLAYER IHI的远景 IHI的产品 IHI的技术研发

产品信息

 • 能源
 • 储藏・流程・医药成套设备
 • 社会基础设施
 • 海洋构造物
 • 农业机械・林业机械
 • 都市开发・生活相关
 • 压缩机・分离机
 • 汽车用涡轮增压器
 • 物流・搬运・建设机械
 • 产业机械
 • 航空引擎
 • 火箭系统与宇宙开发

通知

 • ECO CLOVER