IHI Parking Systems

ผลิตภัณฑ์

Products

IHI TOWER PARKING SYSTEM

ระบบที่จอดรถอัตโนมัติแบบทรงสูง มาพร้อมกับความสามารถในการจัดเก็บรถได้ตั้งแต่ 12-80 คัน ต่อยูนิต โดย IHI TOWER PARKING SYSTEM เป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นหลากหลาย สามารถปรับให้เหมาะสมตามต้องการ

More

IHI MULTI-STOREY PARKING SYSTEM

ระบบที่จอดรถแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ 2-5 ชั้นในระดับเหนือพื้นดิน และ 1-2 ชั้นในระดับใต้ดิน โดย IHI MULTI-STOREY PARKING SYSTEM สามารถติดตั้งได้ด้วยจำนวนรถขั้นต่ำ 2 คัน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัด
*IHI MULTI-PARKING SYSTEM is a product of IHI Fuso Engineering Co.,Ltd.

More

IHI SUPER SQUARE PARKING SYSTEM

ะบบที่จอดรถอัตโนมัติแบบใต้ดิน เหมาะสำหรับพื้นที่จอดรถจำนวน 30 – 50 คันต่อยูนิต โดย IHI SUPER SQUARE PARKING SYSTEM สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการติดตั้งในชั้นใต้ดินของอาคาร

More

BACK to TOP